Alfido blogi

Kansantajuisia kirjoituksia elintapamuutoksia ja arjen hallintaa helpottamaan ilman turhaa pönötystä ja tieteellistä jargonia. Hyvän olon tähden!

Kuinka elää omannäköistä ja omalta tuntuvaa elämää?

Kuinka elää omannäköistä ja omalta tuntuvaa elämää?

Vieraskynäkirjoitus

Leena Ståhlberg on opinto-ohjaaja, motivaatiovalmentaja, työhönvalmentaja ja kouluttaja
yrityksissä www.suuntapalvelut.fi ja www.opocoaching.fi. Häneltä on tammikuussa 2017 ilmestynyt yhdessä
Marjaana Herlevin kanssa kirja "Omannäköinen elämä. Näin teet hyviä valintoja." (PS-kustannus)


---

Otsikon kysymys on äkkisiltään ajateltuna helppo, mutta kun sen äärelle pysähtyy, vastaus ei
aina löydykään kuin apteekin hyllyltä. Hektistyneessä ja ympäristön paineistamassa
arjessamme voi monesta tuntua jopa vaikealta hahmottaa, mikä lopulta on sitä omannäköistä
elämääni? Mikä tuntuu juuri minulle sopivimmalta tavalta olla ja elää tätä elämää huomioiden
kaikki ympärilläni olevat vaatimukset ja reunaehdot?

Tapaan työssäni paljon asiakkaita tämän kysymyksen äärellä. Osa on koulujansa
lopettelevaa nuorta väkeä, osa työelämän rattaissa pyristeleviä tunnollisia itsensä
etsiskelijöitä. Yhteistä kaikille heille on tarve pysähtyä tämän kysymyksen äärelle ja löytää
vastauksia. Usein heillä on elämässään tyytymättömyyttä vallitseviin olosuhteisiin; tuntuu, että
jokin kaihertaa eikä oikein osaa sanoa, että mikä. Tyytymättömyys alkaa usein siitä, että jokin
raja on ylittynyt. On saattanut esimerkiksi pitkään tehdä työtä vastoin itselle tärkeitä arvoja,
mikä on vienyt jatkuvasti kauemmas siitä, mitä haluaisi oikeasti olla. Toisaalta jos ei ole
koskaan pysähtynyt oikeasti miettimään itselle tärkeimpiä asioita ja arvoja, ei voi tietää, miltä
omannäköinen elämä parhaimmillaan näyttää.

Oletko pysähtynyt miettimään itsellesi tärkeimpiä asioita ja arvoja?

Kuinka omannäköistä elämää voi sitten metsästää? Keskeisiä teemoja vastausten etsimiseen
ovat omasta mielestäni itsetuntemus, motivaatio, asenne ja kiitollisuus.
Itsetuntemuksesta ei turhaan puhuta ammatinvalinnan ja urasuunnittelu pohjapilarina. Kun
tietää ja tunnistaa omat vahvuutensa ja oman osaamisensa, on helpompaa etsiä tilanteita,
joissa niitä voi päästä hyödyntämään. Väittäisin, että ihminen voi elää tyydyttävää ja
onnellista elämää, kun pääsee toistuvasti loistamaan omien vahvuuksien kautta. Myös
omannäköiset unelmat voivat kantaa omannäköiseen elämään. Jokaisen tulisi saada
tunnustella itselle sopivia unelmia. Toiset ovat laajojen kaarien taivaanrannanmaalareita, jotka
tavoittelevat kuita taivailta ja joskus pääsevätkin noihin tavoitteisiinsa, toisille riittää
vähäisemmät ja vaatimattomammat unelmat, sellaiset jotka istuvat omaan elämään ja
tuntuvat sisäisesti hyviltä ja tarpeeksi motivoivilta. Unelma-asia onkin hyvin henkilökohtainen
asia, eikä kukaan voi istuttaa toiseen väärän kokoisia tai väärältä tuntuvia unelmia. Jonkun
toisen unelma tai haave voi olla hänelle se iso juttu, kunkin omat unelmat kumpuavat omasta
sisäisestä motivaatiosta ja ovat sopusoinnussa oman maailmankatsomuksen kanssa.
Pääasia kuitenkin on, että uskaltaa raottaa itselleen unelmien karttaa ja aina aika ajoin
pohdiskella, mikä olisikaan minulle tässä kohtaa se sopivin ja tähän elämäntilanteeseen
istuvin, realistinen unelma, jonka eteen jaksan tehdä töitä ja jota tavoittelemaan uskallan
heittäytyä.

Mikä on tähän elämäntilanteeseen istuvin, realistinen unelma, jonka eteen jaksan tehdä töitä?

Omannäköisen elämän kannalta yksi tärkeimmistä asioista on tunnistaa omat luontaiset
motiivinsa. Amerikkalainen psykologi Steven Reiss on kehittänyt 16 motivaation RMP-teorian, jonka mukaan meitä kaikkia motivoi tietyt tarpeet jollain tapaa: näitä motiiveja ovat
mm. valta, kunnia, perhe, status, fyysinen aktiivisuus, riippumattomuus, idealismi ja
sosiaaliset kontaktit. Se, missä eroamme, on kunkin motiivin intensiteetti. Jollakin voi olla
erittäin vahva tarve sosiaalisiin kontakteihin, toisella taas heikko. Jollekin yhteiskunnan
hyväksi toimiminen ja idealismi ovat elämässä polttoaineina, toinen kokee taas olevansa
enemmänkin sosiaalinen realisti kuin idealisti. Korkean statuksen tarpeen ihmistä ajavat toive
päästä loistamaan parrasvaloissa ja saada huomiota sekä tuntea itsensä tärkeäksi, matalan
statuksen omaavat sen sijaan nauttivat mieluummin taustalla olemisesta ja saattavat jopa
vaivaantua, jos heitä erikseen huomioidaan. Korkea fyysisen aktiivisuuden motiivi näkyy
tarpeena liikkua, kuntoilla ja käyttää kehoa, matala puolestaan mukavuudenhaluisuutena ja
pyrkimyksenä fyysisen ponnistelun sijaan ennemminkin lepoon. Jokaisen oma
motivaatiopohja näyttäytyy toiminnassamme lukemattomilla tavoilla, eikä kenenkään
motivaatioprofiiili ole täysin toisen kaltainen. Tämä tuo ymmärrystä sekä oman itsen että
myös kanssaihmisten toimintaan. Tärkeintä olisi ymmärtää ja hyväksyä omat luontaiset
motiivit sekä päästä elämään elämää, jossa ne parhaalla mahdollisella tavalla toteutuvat -
silloin voidaan puhua RMP-teorian mukaankin arvopohjaisesta onnellisuudesta.

Myös se, miten asennoituu elämään ja sen tuomiin iloihin ja suruihin, vaikuttaa siihen, miten
tyytyväistä omaa elämää voi elää. Kaikenlaista sattuu ja tapahtuu, eikä vastoinkäymisiltä voi
kukaan tässä maailmassa välttyä, mutta omaan asenteeseensa pystyy aina vaikuttamaan.
Tapaan työni puitteissa paljon ihmisiä, jotka kokevat, että mikään ei muutu ja hokevat sitä
kuin mantraa. Heidän tulisi kyynistävien mantrojen hokemisen sijaan pohtia, voisiko
esimerkiksi työhön asennoitua toisella tavalla. Voisiko omasta työstä löytää pieniä
ilonpilkahduksia tai muuttaa vähän työotettaan, jolla voisi saada lisädraivia arkiseen
aherrukseen? Jos olosuhteet ovat haastavat, saisiko tulo- ja katsantokulmaa vaihtamalla
haastavuutta lievennettyä? Myös kiitollisuus kannattaa valita tietoisesti osaksi omaa
elämänasennetta. Aivojaan voi treenata esimerkiksi kysymällä itseltään joka aamu töihin
lähtiessään, että mitä kivaa onkaan edessä. Yhtä lailla työpäivän päätyttyä voi pohtia, mitkä
asiat menivät hyvin ja mistä nautti. Myönteinen elämänasenne ja pienistä asioista iloitseminen
ovat kaikkien saavutettavissa. Vaikka ei heti ryhtyisi tekemään isoa elämänmuutosta, voi
pienilläkin päätöksillä kohottaa mielialaansa ja päästä hyvään alkuun.

Mitä kivaa tänään onkaan edessä? ...ja toisaalta mikä tänään meni hyvin ja mistä nautin?

Mistä sitten voi tietää elävänsä omannäköistä elämää? Omannäköinen elämää tuntuu
hyvältä, ristiriidattomalta, paikoin jopa kevyeltä kulkea. Jos toistuvasti saa kokea onnen
tunteita, iloa tai tyytyväisyyttä voi olla varma siitä, että tämä on juuri sitä. Tietoisuus ja tunne
siitä, että juuri tämä on minun paikkani ja juuri näin minä toimin parhaiten näkyy ihmisessä
suorana ryhtinä ja hymynä kasvoilla. Elämä tuntuu merkitykselliseltä, oman kokoiselta ja
oman näköiselt
ä. Sellaisen elämän raameja kannattaa jokaisen pysähtyä ainakin elämänsä
taitekohdissa hetkeksi miettimään, jotta tietää, mikä on juuri itselle tavoittelemisen arvoista
elämää.


"Älä etsi muualta, etsi itsestäsi" –Rumi
 

Leena Ståhlberg
leena@suuntapalvelut.fi 

Jaa artikkeli

Kommentit (8)

OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ