Suurenmoisen idean merkitys

Lihavuuteen liittyy suurentunut todennäköisyys sairastua etenkin kakkostyypin diabetekseen, mutta myös esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin ja suolistosyöpiin. Tämä riski on osittain seurausta lihavuudesta suoraan, mutta osin myös niistä elintavoista, jotka johtajat lihavuuteen. Toisaalta lihavuuteen liittyvää sairastumisen riskiä voi vähentää terveillä elintavoilla, jopa ilman että paino muuttuu. Voidaan jopa väittää, että ihminen, jolla on lihavuus, hyötyy terveistä elintavoista usein enemmän kuin normaalipainoinen.

Liikunnan merkitystä lihavuuteen liittyvien terveysriskien vähentäjänä on jostain syystä tutkittu enemmän kuin vastaavia yhteyksiä ruokavalioon. Tulokset ovat selvät: aktiivinen liikunnan harrastaminen ja vähintään kohtuullinen fyysinen kunto vähentää riskejä olennaisesti. Itse asiassa kohtuukuntoisen lihavan todennäköisyys sairastua tai kuolla sydänsairauksiin on pienempi kuin huonokuntoisen normaalipainoisen. Ja vaikka liikunta ei diabetesriskin osalta poista kaikkea lihavuuden aiheuttamaa riskiä, liikunta kuitenkin vähentää tätä riskiä olennaisesti.

Monipuolinen liikunta on aina parasta liikuntaa. Kolme peruspistettä ovat kestävyysharjoittelu, lihasvoimaharjoittelu ja lihashuolto. Kestävyysliikunta, kuten reipas kävely, pyöräily tai hiihto, kehittää sydän- ja verenkiertoelimistön terveyskuntoa. Mutta ilman lihaskuntoharjoittelua lihakset eivät pysy kunnossa ja etenkin iän myötä liikkuminen voikin vaikeutua. Lihashuollolla taas tarkoitetaan venyttelyä ja muuta lihasten toimintakykyä lisäävää ja vammautumista ehkäisevää harjoittelua.

Lihaville liikkujille tarkoitettu kuntosali on kunnianhimoinen ja erinomainen ajatus. Täällä monipuolista liikuntaa voi harjoitella ja tukea ja tästä asiakkaat varmasti hyötyvät. Kuopioon on nyt perustettu sali, jonka vetäjä on lisäksi saanut sekä korkeimman tason yliopistokoulutuksen, että käytännön harjaannusta, joten paremmissa käsissä ei voisi kuvitella asiakkaiden olevan.

Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori, Helsingin yliopisto