"Kuuntelee asiakkaan tarpeen ja tukee toiminnallaan sitä"

Jarkko Mattila, toimitusjohtaja, IS-Hankinta Oy

1) Miten päädyitte yhteistyöhön Alfidon kanssa?

Kartoitimme markkinaa. Pyysimme alan toimijoilta tarjouksia henkilöstöllemme tehtävästä kuntokartoituksesta; palvelun sisällöstä, tuotteistuksesta ja hinnoista. Vertailussa parhaiten meidän tarpeisiimme vastasi Alfidon Suurenmoinen kuntokartoitus –paketti ja myös hinta oli kannaltamme katsottuna hyvällä tasolla.

2) Miten yhteistyö Alfdidon kanssa on sujunut?

Erittäin hyvin. Palvelu sisälsi mitä oli luvattu ja testit tehtiin sovitussa aikataulussa. Saimme myös havainnollisen yhteenvetopalautteen tuloksista.

3) Millaisia tuloksia olette saavuttaneet?

Tähän on hyvä palata tarkemmin myöhemmin… Hyvä osallistumisprosentti, positiivinen palaute kartoituksesta sekä henkilökohtaiset palautteet ja liikuntasuositukset luovat odotuksen siitä, että moni jatkossa lisää tai monipuolistaa liikkumistaan.

4) Suosittelisitko Alfidoa muille ja miksi?

Kyllä. Joustava ja hyvä palvelu. Kuuntelee asiakkaan tarpeen ja tukee toiminnallaan sitä. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä Alfidon kanssa jatkossakin.