Alfido blogi

Kansantajuisia kirjoituksia elintapamuutoksia ja arjen hallintaa helpottamaan ilman turhaa pönötystä ja tieteellistä jargonia. Hyvän olon tähden!

Parempaan huomiseen – Ravitsemusfoorumin antia osa 2

Parempaan huomiseen – Ravitsemusfoorumin antia osa 2

Parempaan huomiseen – Ravitsemusfoorumin antia osa 2

Ravitsemusfoorumi Kuopiossa 15.3.2017.

Iltapäivän aloitti tohtori Irma Nykänen esityksellään Välipalat ylläpitävät ravitsemustilaa ja toimintakykyä – tuloksia MAVIRE tutkimuksesta. Hän toimii yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa.

Irma kertoi esityksessään muistisairautta potevilla ikäihmisillä toteutetusta välipalatutkimuksesta. Tällöin osa tutkittavista nautti marja- ja maitopohjaisia välipalatuotteita 3 kk ajan. Välipalatuotteista tuli energiaa yhden aterian verran (vajaat 300 kcal) ja proteiinia noin 15 grammaa päivässä.

Painossa ei tapahtunut merkitseviä muutoksia. Sen sijaan MNA-testillä arvioitu ravitsemustila parantui välipalaryhmässä merkitsevästi, kun taas vertailuryhmässä ei tapahtunut muutoksia.

Ravitsemustilan parantumista välipalaryhmässä tukivat positiiviset muutokset veriarvoissa ja yksittäisissä elämänlaatua kuvaavissa tekijöissä, kuten vatsan toiminnassa ja masentuneisuus- ja ahdistuneisuusoireilussa. Hyvä ravitsemustila ylipäänsä heijastui suurempana fyysisenä aktiivisuutena ja vireytenä ja parempana toimintakykynä tukien iäkkään itsenäistä pärjäämistä. Tulokset puoltavat ravitsevien marja- ja maitopohjaisten välipalojen sisällyttämistä iäkkäiden ruokavalioon hyvissä ajoin ennen ravitsemustilan ja kunnon heikkenemistä.

Ravitsemusterapeutti Tarja Puustinen kertoi esityksessään Muistin eväät- ravitsemuskuntoutusmallista kotona asuvalle muistisairaalle ja omaiselleen. Tarja toimii Elä unoha evväitä projektin vetäjänä Pohjois-Savon Muisti ry:ssä.

Ravitsemuskuntoutusmalli:

1) auttaa kotihoidon henkilöstöä arvioimaan iäkkään asiakkaan ravitsemustilaan, ravinnonsaantia ja toimintakykyä
2) sisältää käytännön ohjeita hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseen
3) helpottaa yksilöllisen ravitsemushoitosuunnitelman laatimista kotihoidon iäkkäille asiakkaille

Hankkeessa on kehitetty monia käytännöllisiä apuvälineitä ja listoja kotihoidon käyttöön. Niissä on kiinnitetty huomioita esimerkiksi säännölliseen ateriarytmiin, riittävään ja monipuoliseen ruokailuun, asiakkaan makumieltymysten huomioimiseen, kausituotteiden hyödyntämiseen, ateriatilanteeseen jne. Huomioiden, että muistisairaudet yleistyvät käsi kädessä eliniän pidentymisen kanssa, ravitsemus on keskeisessä roolissa iäkkään toimintakyvyn säilyttämisessä mahdollisimman hyvänä mahdollisimman pitkään.

Päivän päätti proviisori Paula Timosen luento lääkehoidon kokonaisarvioinnista ikääntyneillä. Paula tekee yrityksensä Pro Dosis Oy:n nimissä lääkehoidon kokonaisarviointeja yksityishenkilöille, terveyspalveluyrityksille ja kunnille.

Ikäihmisten lääkehoitoon liittyy monia haasteita lääkkeiden valintaan ja käyttöön liittyen. Tilannetta hankaloittaa mm. hoitavien lääkärien vaihtuminen, monilääkitys ja lääkkeiden yhteisvaikutukset, sopimattomat ja epätarkoituksenmukaiset lääkkeet sekä huono sitoutuminen lääkitykseen tai kyky käyttää lääkkeitä oikein. Huomioitavaa onkin, että mikä tahansa oire voi olla lääkkeestä johtuva haittavaikutus!

Moniammatillista lääkehoidon kokonaisarviointia puoltavat:

 1. Lääkelistojen saaminen ajantasalle
 2. lääkityksen epäkohtien paljastuminen => muutosehdotuksia kotihoidossa keskimäärin 6-7 kpl /asiakas
 3. lääkärin työ helpottuu => toteutettuja lääkemuutoksia keskimäärin 3-4 kpl /asiakas ja lääkemäärän pienenee keskimäärin 1-2 lääkkeellä per asiakas
 4. lääkehoidon seuranta tehostuu
 5. hoitajien lääkehoito-osaaminen vahvistuu
 6. hoitajat tutustuvat asiakkaisiin aikaisempaa paremmin

Yhteenvetona Ravitsemusfoorumin anti oli tälläkin kertaa monipuolinen antaen, ainakin allekirjoittaneelle, paljon uutta ajateltavaa. Seuraava Ravitsemusfoorumi pidetään Helsingissä 6.9.2017.

Janne Sallinen
janne@alfido.fi

Luennot

Nykänen Irma. Välipalat ylläpitävät ravitsemustilaa ja toimintakykyä - tuloksia MAVIRE-tutkimuksesta.

Puustinen Tarja. Muistin eväät- ravitsemuskuntoutusmalli kotona asuvalle muistisairaalle ja omaiselleen.

Timonen Paula. Lääkehoidon kokonaisarvioinnista ikääntyneillä.

Jaa artikkeli

Kommentit (1)

 • Betti

  It's a plsuaere to find someone who can identify the issues so clearly http://yfccfn.com [url=http://ahazrbhibkw.com]ahazrbhibkw[/url] [link=http://jxoemvdyl.com]jxoemvdyl[/link]

  08 toukokuuta 2017, klo 00:32

Jätä kommentti


OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ