Alfido blogi

Kansantajuisia kirjoituksia elintapamuutoksia ja arjen hallintaa helpottamaan ilman turhaa pönötystä ja tieteellistä jargonia. Hyvän olon tähden!

KOHTI UNELMAA – AJATUKSISTA TEKOIHIN

KOHTI UNELMAA – AJATUKSISTA TEKOIHIN

Mistä sinä unelmoit ja mitä tavoittelet? Unelmien kirkastuminen usein helpottaa elämää. Kun on tavoite, tietää mitä kohti kulkea. Unelmilla on myös taipumus toteutua.

Martin Luther Kingin ”I have a dream” puhe on yksi huikeimpia esimerkkejä unelmoinnin voimasta. Suuri unelma, valtava intohimo ja sinnikkyys sekä suunnitelmallisuus käytännön toimissa voivat sananmukaisesti siirtää jopa vuoria. Uskomatonta!

Ihmisen elämä rakentuu vaiheista, joita ovat esim. lapsuus, nuoruus, ammattiin kouluttautuminen, uran ja perheen rakentaminen jne. Silti moni meistä etsii itseään,  oikeaa suuntaa ja sitä suurta unelmaansa. Olisiko meidän mahdollista kirkastaa omia unelmiamme? Luulen niin.

Vaihe 1

Valmennustalo Intotalon lanseeraama KIRMA malli voi auttaa unelmasi kirkastamista.
Hyvän tavoitteen tai unelman kriteerit ovat seuraavat:

K = konkreettinen. Millainen unelmani konkreettisesti on? Miten kuvaisin sen isoäidilleni?

I = innostava. Tuottaako unelmani ajatteleminen minulle intoa ja toivoa paremmasta?

R = realistinen. Onko unelmani lähtökohtiini nähden saavutettavissa oleva?

M = mitattava. Miten voin mitata edistymistäni matkalla kohti unelmaani?

A = aikaan sidottu. Millä aikataululla saavutan välitavoitteeni ja itse unelmani?

Esimerkiksi oma unelmani suurenmoisten ihmisten Alfidosta KIRMAn kriteerein

Konkreettisesti halusin luoda toimintaympäristön, jossa liikapainoisten ihmisten eli suurenmoisten on mahdollista keskittyä oman hyvinvointiinsa ilman ulkonäkö- ja suorituspaineita, ja saada hyväksyvää, arvostavaa ja kannustavaa kohtelua.

Minua innosti ajatus auttaa juuri niitä ihmisiä, suurenmoisia, jotka erityisesti hyötyvät niin mielen kuin kehon hyvinvointia tukevista toimista, kuten liikkumisesta.

Unelmani oli realistinen, sillä liikunta- ja terveystieteilijänä tunsin hyvin kohderyhmäni, potentiaalisia asiakkaita oli joka toinen työikäinen, ja muiden rautaisten ammattilaisten kanssa pystyisimme auttamaan asiakkaita kokonaisvaltaisesti.

Edistyminen oli mitattavissa asiakasmäärän ja myynnin kehittymisenä. Luonnollisesti myös asiakaspalaute oli tärkeä onnistumisemme mittari.

Unelmani on aikaan sidottu eli asetin itselleni kolmen vuoden aikarajan toiminnan saamiseksi kannattavalle tasolle. Luonnollisesti lainojen lyhentäminen yms. loivat toiminnalle aikaikkunan.

Millainen sinun unelmasi on? Käytä hetki sen kirkastamiseen.
Ota paperi ja kirjoita siihen auki unelmasi KIRMA kriteerein.
Mitä oivalluksia ja havaintoja teit?

Vaihe 2 

Seuraavaksi tarvitsemme tiekartan toimiamme ohjaamaan. Unelmat voivat toteutua vasta kun ne konkretisoituvat teoissamme. Koska elefanttikin syödään palasina, on unelmakin palasteltava sitä kohti vieviin välitavoitteisiin ja toimiin.

Mikä olisi sinun ensimmäinen välitavoitteesi?
Millaisia tekoja sen saavuttaminen sinulta vaatii?

TARMO suunnitelma auttaa sinua muutoksessa välitavoitetta kohti.
Sen kriteerit ovat seuraavat:

T = tarkka. Miten tarkkaan ottaen toimit jatkossa toisin? Millaisia toimia toteutat?

A = aikataulutettu. Milloin aloitat? Miten kauan jatkat? Yleensä kannattaa aloittaa mahdollisimman nopeasti, sillä aloittamisen kynnys vain kasvaa ajan myötä. Mitään hyvää ei synny nopeasti. Aikaa tulisikin olla vähintään kuukausi, jopa puoli vuotta.

R = realistinenMillainen muutos on sinulle nykytilanteessa mahdollinen? Miten varaudut joustavasti tilanteen muutoksiin? Yleensä riittää, jos suurimmaksi osaksi pysymme suunnitelmassa. Mustavalkoinen ajattelu altistaa innostuksen lopahtamiselle.  

M = mitattava. Mistä tiedät miten muutos vaikutti sinuun? Millä mittarilla seuraat itseäsi?

O = oma teko. Millaisilla teoilla käytännössä toteutat muutoksen? Muutosta ei synny ilman konkreettisia tekoja.

Kirjoita paperille oma TARMO suunnitelmasi. Huom. toteuta vain 1-2 muutosta kerrallaan. Pienin askelin jaksat varmimmin perille ja saavutat ennen pitkään unelmasi.

Vaihe 3

Sanoista tekoihin. Tärkein onnistumisen edellytys on halu tehdä ja toimia (kuvio 1). Innostusta voimme saada esimerkiksi mielekkäästä ja realistisesta tavoitteesta/unelmasta, läheisiltä ja muilta vertaisilta eli omasta laumasta, muiden kokemuksista ja tarinoista, innostavasta ohjaajasta tms. tukihenkilöstä, kirjoista, videoista jne. Mikä saa juuri sinut innostumaan ja syttymään?

Kuvio 1. Toimintaan ja siinä suoriutumiseen vaikuttavat tekijät

Toiseksi tarvitsemme riittävät valmiudet toteuttaa muutos. Tietoa, ohjausta ja tukea voit saada esim. netistä, lehdistä, kirjoista ja televisiosta. Kuitenkin niin sanottua kriittinen medialukutaito on tarpeellinen. Kuka viestittää, mitä viestittää ja millaisia taka-ajatuksia tai agendoja henkilöllä on? Kunnollinen ohjaus vaatii paitsi hyvää asiantuntemusta, myös hyvää psykologista silmää ja tunneälyä. Millainen ohjaaja tai mentori olisi sinulle sopivin?

Kolmanneksi tarvitsemme muutostamme tukevan toimintaympäristön. Onkin haastavaa, joskaan ei mahdotonta, esimerkiksi ulkoilla syksyn pimeydessä maaseudulla, jossa ei ole katuvaloja eikä hoidettuja kevyen liikenteen väyliä. Rakennetun ympäristön lisäksi meitä ympäröivät ihmiset eli sosiaalinen ympäristömme voi joko tukea tai latistaa innostustamme. Millainen ympäristö mahdollistaa sinun matkasi kohti unelmaasi?

Lopuksi

Realistinen unelma ei vaadi sankaritekoja, vaan innostusta, sinnikkyyttä ja tekojasi tukevan ympäristön ja ihmiset. Valitsemalla ihmisenkokoisia välitavoitteita ja tekoja, etenet vääjäämättä kohti tavoitettasi. Matka myös opettaa ja kasvattaa, ja tavoitteesi saattaa sen aikana tarkentua alkuperäisestä. Joustava suhtautuminen helpottaa matkaa.
Oletko valmis, joko aloitetaan?

Janne Sallinen
janne@alfido.fi

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ