Alfido blogi

Kansantajuisia kirjoituksia elintapamuutoksia ja arjen hallintaa helpottamaan ilman turhaa pönötystä ja tieteellistä jargonia. Hyvän olon tähden!

Muutoksen mahdollistavat kannattelevat sosiaaliset rakenteet

Muutoksen mahdollistavat kannattelevat sosiaaliset rakenteet

Vieraskynäkirjoitus

Petri Ruuskanen on kansalaisjärjestöosaaja Kuopiosta.  Hän on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä.  Ruuskanen on ollut mukana perustamassa Kuopion alueella useita kansalaisjärjestöjä.   Tällä hetkellä hän työskentelee kehittämispäällikkönä Kuopion seudun Nuorisoasunnot ry:llä ja toiminnanjohtajana Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:llä.  Erityisesti hän tuntee työnsä kautta asunnottomuuteen ja erityisasumiseen liittyviä erityiskysymyksiä.   

------

Olen ollut mukana vapaaehtoisena ja palkattuna työntekijänä kansalaisjärjestöissä 90-luvun alusta alkaen. Järjestötoiminnassa olen oppinut monen elämäntarinan kautta, että hyvät ja rakentavat ihmissuhteet mahdollistavat monenlaisten tavoitteiden saavuttamisen. Ihmissuhteilla on myös yhteys ihmisen elämänlaatuun ja kokemuksiin laajemminkin. Tiedämme esimerkiksi monista lastensuojelua koskevista tutkimuksista Suomessa, että lapsena koettu kaltoinkohtelu vaikuttaa monien kohdalla kauaksi aikuisuuteen asti monenlaisten hyvinvoinnin vajeiden kautta.

Omassa työssäni asiakkaiden ja muiden toimintaan osallistuvien ihmisten elämän isoimmat karikot on voitu ohittaa hyvän onnen ja hyvien, luottamukseen perustuvien ihmissuhteiden avulla.  Samalla on kuitenkin todettava, että monella kasaantuvasta huono-osaisuudesta kärsivällä henkilöllä nämä kannattelevat ja kiinnipitävät ihmiset ovat aivan liian usein virkamiehiä tai palveluntuottajia eivätkä aitoja ystäviä, kuten valtaväestöllä.

En usko yksilötarinoihin.  Kukaan ei saavuta mitään ilman toisia ihmisiä. Nuo toiset ihmiset voivat olla puolisoita, kavereita, sukulaisia tai muita sellaisia henkilöitä, jotka uskovat ja luottavat kykyihisi.

Olen aloittamassa juuri erästä uutta projektia, jossa tavoitteena on sosiaalisen pääoman kautta ehkäistä asunnottomuutta ja muuta huono-osaisuutta.  Odotan innolla miten pääsemme rakentamaan erilaisia malleja, joilla voimme edes pienellä tavalla laskeutua testaamaan pitävätkö oletukset siitä, millainen mahti ihmisten välisellä luottamuksella ja verkostoilla on, paikkansa.  Uskon jo nyt, että sosiaaliset suhteet ja niiden laatu ovat avainasemassa elämässä pärjäämisessä.

Miten sitten voimme voisimme hyödyntää sosiaalista pääomaa jonkin muutoksen toteuttamisessa? Ensimmäinen ohje on löytää itsestäni luottamus toisiin ihmisiin. Toiseksi meidän kaikkien on joskus pyydettävä kanssaihmisiä tukemaan meitä tietyn tavoitteen tai olosuhteen saavuttamiseksi.  Itse uskon, että apua saa usein vain niin, että sitä uskaltaa pyytää. 

On myös olemassa sosiaalisen tuen muotoja, joita ei voi korvata mikään muu. Niitä kutsutaan vertaisryhmiksi tai vertaisiksi.  Nämä vertaiset ihmiset ovat kokeneet jotain sellaista perustavanlaatuista, jota et voi jakaa minkään muun ihmisryhmän kanssa.  Sosiaalityössä nämä vertaiset ovat voineet kokea esim. väkivaltaa tai kärsiä päihde- tai mielenterveysongelmista.  Vertaisvoima on sosiaalinen voima, jonka avulla selvitään sellaisistakin haasteista, joissa ei minkään alan ammattilainen pystyisi auttamaan.

 Haluan korostaa sosiaalisten suhteiden merkitystä siksi, että olemme ajautuneet monen asian ratkaisemisessa sellaiseen harhaan, jossa emme enää ymmärrä perusasioiden merkitystä. Yksi ihmiselämän perusasioista on se, ettemme pärjää elämässä yksin. Ihmisen eristäminen tai ei valittu yksinäisyys voivat johtaa jopa ennenaikaiseen kuolemaan.

Tämän vuoksi jokainen meistä voi vilkaista peiliin ja miettiä, kuinka voisimme olla toistemme tukena sellaisissa elämänvaiheissa, joissa omat siivet eivät välttämättä kanna. Voimme myös etsiä itsellemme tukea eri alojen ammattilaisilta tai vertaisilta. Tiedän, että tässä asiassa luottaminen, myötätunto ja rakentava toisten ihmisten tukeminen ovat avainasemassa.

Jos olet ottamassa elämässä suurta harppausta suuntaan tai toiseen, niin sitä ei kannata välttämättä pyrkiä saavuttamaan yksilöprojektina vaan yhdessä toisten kanssa.  Näin minä ainakin lähes poikkeuksetta teen. 

Petri Ruuskanen
petri.ruuskanen@dnainternet.net

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ