Hyvinvointiharava

Mitkä tekijät vaikuttavat keskeisesti hyvinvointiini? Miten hyvässä hoidossa kukin näistä tekijöistä on tällä hetkellä? Mihin minun kannattaisia jatkossa ponostaa voidakseni paremmin?

Hyvinvointisi osatekijät samassa korissa
• Kartoitetaan terveystaitosi tällä hetkellä ja ohjataan eteenpäin muutostarpeesi ja -valmiutesi huomioiden
• Yksilöneuvonta 60 minuuttia, ryhmäneuvonta 90 minuuttia
• Kesto 3 kertaa

Lisätietoja / tiedustelut

Maare Kauppinen, ravitsemusterapeutti, maare@alfido.fi